logo-biele

Spoločnosť VITTMAR sa zaoberá hydroizoláciou plochých striech, spodných stavieb a bazénov s novým na západe osvedčeným systémom ich prekrytia na báze PVC fólií, izoláciou plochých striech, pokrývačskými a klampiarskymi prácami a montážou odkvapových systémov

Ploché strechy

Máte zlú izoláciu na streche?
Zateká Vám nad hlavou?

Systém hydroizolačných fólií (plachiet), medzi ktoré patria SIKAPLAN, ALKORPLAN, FATRAFOL a iné materiály svojimi technickými parametrami zaujímajú popredné miesta v oblasti hydroizolácií plochých striech. Výborne odolávajú všetkým poveternostným vpylvom, UV žiareniu, sú rozmerovo stále a systém je bezúdržbový.

Kladú sa v jednej vrstve, spájajú sa teplovzdušne bez použitia otvoreného ohňa, mechanicky sa kotvia na podklad s ochrannou vrstvou z geotextílie so zárukou 5 rokov so životnosťou generačnou čo je 35 až 40 rokov.

Hydroizolačné fólie sú vyrábané z mäkčeného polyvinylchloridu, ktoré sú vystužené s polyesterovou mriežkou vyrábané s technológiou valcovania s následnou lamináciou na požadované hrúbky. Izolačné systémy na báze tejto fólie nahrádzajú tradičné asfaltové hmoty a niekoľko vrstvové asfaltové povlakové krytiny. Používajú sa tam, kde sa na izoláciu strechy kladú zvýšené nároky.
Prednosťou týchto izolačných materiálov sú väčšia trvanlivosť, vysoká pevnosť a prieťažnosť, výborná chemická odolnosť a tvárnosť.
Hydroizolačné materiály t.j. fólie z PVC majú podľa príslušného zákona osvedčenia kvality.

Zatepľovanie plochých striech.

Strešnou konštrukciou uniká od 10% do 25% tepla.

Výhody zatepľovania plochej strechy

  • odstránenie kondenzácie vodných pár na vnútornom povrchu obvodovej konštrukcie (zamedzenie vzniku plesní)
  • celkové zlepšenie tepelnej pohody v interiéri
  • pri panelových stavbách odstraňuje problémy so zatekaním cez škáry medzi panelmi (zabraňuje vznikom tepelných mostov)

Materiály

FATRAFOL

Strešné hydroizolačné fólie a hydroizolačné systémy FATRAFOL-S sú určené pre hydroizolácie budov s plochou alebo mierne šikmou strechou – na stavbách bytových, verejných, občianskych, priemyselných, poľohospodárskych,športových apod. Prinášajú pri aplikácii množstvo výhod. Systémy FATRAFOL-S sú určené pre všetky konštrukčné riešenia plochých a mierne šikmých striech, t.j. pre strechy jednoplášťové i dvojplášťové, vetrané i nevetrané, s tepelne izolačnou vrstvou pod i nad krytinou, sklonité i bezspádové a pre strechy nepochôdzne, pochôdzne, pojazdné, s násypom kameniva alebo zeminy, so záhradnickou úpravou, zavodnené apod.

ALKORPLAN

Hydroizolačné fólie ALKORPLAN sú vyrobené z mäkčeného PVC. Sortiment fólií umožňuje realizovať rôzne varianty striech podľa spôsobu stabilizácie hydroizolačnej vrstvy. Použitie konkrétneho typu vyplýva z vlastnosti fólie (typ nosnej vložky, hrúbka fólie a pod.). Fólie ALKORPLAN sú vhodné na realizáciu nových skladieb striech aj pre sanácie hydroizolačných vrstiev už zrealizovaných striech. Fólie vodotesniacej vrstvy striech sa realizujú obvykle z jednej hydroizolačnej fólie spravidla podloženej separačnou textíliou. V sortimentu fólií je rada doplnkových materiálov uľahčujúcich realizáciu štandardných detailov striech.

SIKAPLAN

Sikaplan 15G je homogénna, polyesterovou tkaninou vystužená, viacvrstvová hydroizolačná fólia na báze špičkového polyvinylchloridu (PVC).
Hydroizolačná fólia pre mechanicky kotvené strechy a voľne pokladané.
 
Vlastnosti:

     -vynikajúcu odolnosť proti starnutiu – trvale UV odolná
     -vysoká odolnosť proti starnutiu, krupobitie
     -vynikajicí odolnosť poveternostným vplyvom
     -vysoká odolnosť proti mechanickému namáhaniu
     -vysoká pevnosť v ťahu
     -vynikajúca flexibilita pri nízkych teplotách
     -vysoká priepustnosť pre vodné pary
     -vynikajicí zvariteľnosť
     -recyklovateľná
     -povrch štruktúrovaný
     -farba šedá

STREŠNÉ DOPLNKY

Naše práce

Kontakty